24/7 inzicht

Met het financiële dashboard heb je volledig controle over je administratie. 24 uur per dag, zeven dagen per week heb je inzicht in je actuele omzet, kosten, bedrijfsresultaten, debiteuren, crediteuren en banksaldo. Maandelijks wordt de boekhouding door de Nubes 24/7 backoffice aangevuld. Hierbij gaat de aandacht onder andere uit naar ontbrekende stukken, verrekening van debiteuren en crediteuren, BTW, salarissen, privéopnames en uitgaven, afhandeling van de rekening-courant, reserveringen, rentes en afschrijvingen.